Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält

Denna rapport presenterar resultatet från ett projekt som genomfördes under 2016.

Projektets mål var att:

 • undersöka hur vanligt det är att funktionsproblem förekommer i markbaserade avloppsreningsanläggningar
 • ta fram kunskap om vilka typer av funktionsproblem som förekommer
 • föreslå åtgärder för att minska förekomsten av dessa.

Studien har utförts av JTI/RISE genom inventering av 101 anläggningar i elva olika kommuner.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Markbaserade anläggningar är en enkel och robust teknik för rening av avloppsvatten, men på senare tid har det visat sig att många markbaserade avloppsanläggningar inte fungerar som avsett. Det är viktigt att identifiera vad det är som gör att markbaserade anläggningar inte fungerar och vad som kan göras för att förbättra situationen.

Projektets mål var att:

 • undersöka hur vanligt det är att funktionsproblem förekommer i markbaserade avloppsreningsanläggningar
 • ta fram kunskap om vilka typer av funktionsproblem som förekommer
 • föreslå åtgärder för att minska förekomsten av dessa.

Studien har utförts genom inventering av 101 anläggningar i elva olika kommuner.

Under inventeringen har man studerat:

 • vattennivå i spridningsrör
 • fördelningsbrunn och slamavskiljare
 • slamförekomst i spridarrör och fördelningsbrunn
 • anläggningens läge (höjdvariationer)
 • grundvattennivåer
 • hur filtermaterialet hade bedömts
 • om spridarlagret var tvättat eller ej
 • om bäddens yta stämde med uppgifterna i tillståndet fördelning av vatten mellan spridningsrör
 • om luftningen fungerade som den ska.

Projektet har även utfört intervjuer med entreprenörer och tillverkare samt ett dialogmöte under vilket synpunkter från i huvudsak miljöinspektörer har hämtats in.

Slutsatser

Relativt många anläggningar (femton procent) kan ha problem med höga nivåer i spridarrören vilket tyder på igensättningsproblem eller sättningar i bäddmaterialet. Hög nivå i spridarrören måste inte betyda att anläggningen inte fungerar som den ska.

Studien indikerar att risken för hög nivå i spridarrören minskar om:

 • fördelningen av avloppsvatten är jämn mellan de olika spridarrören
 • spridarlagret är tvättat
 • filtermaterialet har bedömts via en faktisk mätning
 • samt om fördelningsbrunnen inte innehåller stora mängder flytslam.

Beträffande grundvattennivåer finns en stor osäkerhet i bedömningen av hur många anläggningar som inte uppfyller kraven på skyddsavstånd till grundvattenyta. Studien indikerar att minst åtta av anläggningarna (tio procent) är bristfälliga. Grundvattenrör anser många av kommunerna
är viktigt för att kunna bedöma grundvattennivå och anläggningens funktion.

Publicerad: 2017-08-10
Uppdaterad: 2017-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion