Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det?

Risker, skyddsbehov och reningstekniker

Ladda ner dokument

Om rapporten

Denna skrift är ett redigerat sammandrag och en dokumentation från de två seminarierna på temat Hur farligt är bad-, disk- och tvättvatten? som hölls under 2011 och 2012 i Uppsala respektive Göteborg.

Utgångspunkten inför arrangerandet av seminarierna var att Kunskapscentrum Små Avlopp såg ett behov av kunskapsseminarier om BDT-vattnets risker för att underlätta miljömyndigheternas bedömningar av BDT-vattnets farlighet. Utifrån ett ökat intresse hos husägare för BDT-frågor, delvis på grund av sorterande avloppslösningar, blev det tydligt att husägarens kostnader för rening av BDT-vatten beror på hur kommunen bedömer riskerna och att dessa bedömningar varierar mellan olika miljökontor

Seminarierna blev snabbt fullbokade och det stora intresset i samband med seminarierna och gensvaret efteråt gjorde att projektet såg ett behov av att utöka dokumentationen från seminarierna med en sammanfattande skrift

Denna skrift vänder sig, liksom seminarierna, i första hand till miljönämnder och dess förvaltningar som stöd i hantering av ärenden som rör BDT-vatten. Det huvudsakliga syftet med denna skrift är att förmedla kunskap till underlag för bedömning av risker, skyddsbehov och tekniska lösningar för hantering av bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten)

Ett ytterligare syfte med seminarierna var att uppmärksamma den naturvetenskapliga kunskapen om de faktiska riskerna med BDT-vatten för att få till stånd en rättspraxis som speglar detta. Åtskilliga liter bad-, disk- och tvättvatten har passerat landets BDT-avlopp sedan seminarierna och arbetet med den sammanfattande skriften har dels dragit ut på tiden och dels vuxit i omfattning i takt med fortsatt diskussion och att flera av föreläsarna involverats i ärenden som rör BDT-vatten.

Diskussionerna om reningen av BDT-vatten har fortsatt och många miljöhandläggare har uttryckt ett önskemål om att få en vägledning i BDT-frågor som går längre än en dokumentation av föreläsarnas bilder, statistik och mätresultat. Därför ägnas relativt stort utrymme i skriften åt att belysa ståndpunkter och åsikter som kan ge vägledning och samtidigt redovisa personens belägg för påståendena.

Till syvende och sist är myndigheten ensam i sin bedömning. Varken Kunskapscentrum Små Avlopp, avloppsguiden eller de medverkande experterna har auktoritet att styra myndighetsutövningen på lokal nivå. Däremot är det viktigt att vetenskapliga resultat och välgrundad kunskap lyfts fram

Föreläsarna och avloppsguiden hoppas att denna sammanställning kan utgöra en grund för ökad kunskap i ärenden som rör BDT-vatten. Sakliga bedömningar och rimliga krav på åtgärder behövs för prioriteringen av tillsynsresurser samt för allmänhetens förtroende för myndigheterna då fler och fler ärenden som rör BDTvatten prövas i domstolarna

Skriften har sammanställts av Björn Eriksson, avloppsguiden. De olika avsnitten har granskats av respektive föreläsare. Avsnittet Myndighetsperspektivet granskades av Maria Hübinette vid Havs- och vattenmyndigheten (HaV) hösten 2012.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion