Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar

Detta informationsblad har tagits fram med medel från Havs- och vattenmyndig-heten anslaget 1:12 åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av informationsbladet

Informationsbladets rekommendationer gäller i första hand för användande av bergkross som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening. Rekommendationerna kan även följas när bergkross används som förstärkningslager i infiltrationsanläggningar, observera dock det undantag som tas upp i avsnitt 5 "Rekommendation – Organiskt material, bakterier och fosfor".

Rekommendationerna för bergkross (stycke 3.1–3.4, sid 5) och naturgrus (stycke 2.1, sid 4) och rekommendation 1-4 bilaga 1 i denna rapport gäller inte längre och har ersatts av rekommendationerna i punkt 1–4 på sidan 47 i rapporten ”Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar”. Diskussion kring rekommendationerna kan läsas i samma rapport i stycke 3.4.1 på sidorna 41–44.

Publicerad: 2017-01-30
Uppdaterad: 2019-12-03
Sidansvarig: Webbredaktion