Datainsamling av teknikuppgifter om små avlopp

SMED har inom projektet genomfört en insamling av teknikuppgifter rörande fastigheter med små avlopp (≤ 200 pe) genom att skicka ut en webbenkät till Sveriges samtliga kommuner. Enkäten besvarades efter påminnelser och personliga kontakter av 241 (83 %) av Sveriges 290 kommuner.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Enligt svaren finns det ca 717 633 fastigheter med WC-avlopp och 140 561 fastigheter med enbart BDT-avlopp (≤ 200 pe). Mörkertalet för BDT-avloppen är dock stort, då kommunerna har sämre uppgifter om dessa.

Bland de fastigheter som har WC-avloppen dominerar markbaserade anläggningar. Ca 33% av fastigheterna har infiltrationer och 18% markbäddar. Fortfarande har 20% av fastigheterna med WC-avloppen enbart slamavskiljare (ofta kallad två- eller trekammarbrunn) och dessutom uppges att för ca 10% av fastigheterna med WC-avlopp saknas uppgifter om reningsteknik och de är därmed troligen av enklare slag.

Publicerad: 2022-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion