Verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar

Denna manual är avsedd att ge vägledning för att använda ett nyutvecklat verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar.

Sammanfattning av rapporten

QMRA-verktyget ska kunna användas av tillsynsmyndigheten för att analysera risken för smittspridning från befintliga avloppsanläggningar men också i planeringssyfte vid bedömning av rimliga säkerhetsavstånd och placering av nya små avlopp och dricksvattenbrunnar.

Modellen är fritt tillgänglig som en webb-länk och kräver ingen installation på den egna datorn. I manualen beskrivs indata och hur en modellering genomförs, steg för steg.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion