Handbok för tillämpning av VeVa

VeVa är ett verktyg som utifrån miljöbelastning och kostnader jämför olika VA-system, centrala såväl som
enskilda lösningar, för ett omvandlingsområde, ett avrinningsområde eller en hel kommun.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Många kommuner i Sverige håller på att utveckla eller påbörja sina VAplaner och VA-policys. Kommunens VA-system inom och utom
verksamhetsområdet är en komplex fråga och beslut måste tas på många olika nivåer, från övergripande för hela kommunen till detaljbeslut för ett enskilt område eller fastighet.

VeVa är ett verktyg som utifrån miljöbelastning och kostnader jämför olika VA-system, centrala såväl som enskilda lösningar, för ett omvandlingsområde, ett avrinningsområde eller en hel kommun.

Denna handbok har tagits fram för att vägleda användaren i vad VeVa kan ge underlag för och hur VeVa tillämpas. Tre workshops hölls med förvaltningsövergripande grupper i Ekerö, Norrtälje och Värmdö kommun där kommunernas erfarenheter av VA-planering, både för kommunalt (inom verksamhetsområdet) och enskilda lösningar, samt handbokens föreslagna arbetsgång och VeVa-verktyget diskuterades.

Vem är VeVa till för?

Erfarenheter från genomförda workshops har bidragit till de olika
diskussionsavsnitten i handboken. Den primära målgruppen är tjänstemän vid förvaltningarna Miljö, VA och Plan, men VeVa-verktyget och handboken kan även användas av konsulter inom VA-branschen och enskilda personer som har intresse av att jämföra olika VA-system för ett visst eller flera områden.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion