Utsläpp från små avloppsanläggningar 2017

Havs- och vattenmyndigheten har gett SMED i uppdrag att genomföra en undersökning om situationen beträffande små avloppsanläggningar. Uppgifter för små avlopp har inhämtats och sammanställts genom en riksomfattande webbenkät till Sveriges samtliga kommuner.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Havs- och vattenmyndigheten har gett SMED i uppdrag att genomföra en undersökning om situationen beträffande små avloppsanläggningar i Sverige. Uppgifter för små avlopp har inhämtats och sammanställts genom en riksomfattande webbenkät till Sveriges samtliga kommuner.

Enkäten skickades först ut år 2015 och ett kompletterande utskick genomfördes 2017 för att förbättra underlaget och svarsfrekvensen inför rapporteringen av belastningsdata på havet till HELCOM (PLC7).

Publicerad: 2018-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion