Små avloppssystem – hur hållbara är de?

I rapporten beskriver Luleå universitet ett projekt där man tittat på små avloppssystem i relation till hållbarhetskriterier och olika scenarier.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

I den aktuella studien har tekniker för små avlopp jämförts med hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier. Avsikten var att i första hand ge en generell överblick över ett antal vanliga små avloppslösningar och deras hållbarhet enligt flera indikatorer.

Systemens hållbarhet kommer i någon utsträckning att bero på beslutsfattarnas prioriteringar, lokala förhållanden och de regleringar som finns. Det metodologiska ramverk som presenteras i denna studie skulle kunna användas för att öka systemtänkandet kring hållbarhet och stödja beslutsprocesserna som gäller små avloppssystem.

Resultaten kan vägleda fastighetsägare och myndigheter om vilka typer av reningstekniker som är mest hållbara när små avlopp ska byggas eller förnyas.

Publicerad: 2020-02-21
Sidansvarig: Webbredaktion