Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd

Rapporten sammanfattar resultaten från fyra LOVA-projekt som genomförts under 2021-2022 av Kalmar kommun, Vara kommun, Umeå kommun och Mölndals stad. Syftet med projekten har varit att kommunerna skulle utvärdera sin egen prövningsprocess för små avlopp för att säkerställa att nyanlagda avloppsanläggningar uppnår god funktion. 

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Den här rapporten sammanfattar resultaten av fyra parallella LOVA-projekt som har genomförts av Vara kommun, Umeå kommun, Kalmar kommun och Mölndals stad under 2021-2022. Projekten har haft samma upplägg som de nio LOVA-projekt som genomförts tidigare, 2020-2021 av Halmstads kommun och Södertälje kommun samt 2019-2020 av Lund, Helsingborg, Hässleholm, Falkenberg, Uddevalla, Växjö kommun och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

I projekten har kommunerna utvärderat sina egna prövningsprocesser för små avlopp för att säkerställa att nyanlagda avloppsanläggningar uppnår god funktion. Som en del av utvärderingen har kommunerna utfört tillsyn på nyanlagda anläggningar och kontrollerat om alla villkor gått att följa upp, om något saknas eller om något behöver formuleras om. Totalt har det nu efter tre omgångar och 13 projekt genomförts fler än 250 uppföljande besök på nyanlagda anläggningar.

De gemensamma slutsatserna från tre omgångar av projekt är att:

  • Det finns alltid något som kan förbättras i den egna prövningsprocessen. Vad som kan förändras har varierat mellan kommunerna men alla som deltagit i projekten har identifierat områden för förbättring.
  • Det är viktigt att kräva in allt underlag i samband med ansökan, det bidrar till bättre beslut och underlättar för uppföljande besök och även för framtida tillsyn.
  • Det finns flera nyttor med uppföljande besök, dels kan större brister hittas vilket det har funnits på ca 10-20 % av anläggningarna, oavsett typ av anläggning. Mindre brister kan också hittas och åtgärdas samt att det är ett väldigt bra tillfälle att gå igenom egenkontroll med fastighetsägaren.
  • Få fastighetsägare har kunskap om sin anläggning. Ett uppföljande besök kan vara ett bra tillfälle att gå igenom egenkontroll men det är även viktigt att förbättra annan information och aktiviteter för att öka fastighetsägarnas kunskaper.
  • Det finns mycket kunskap och att det är lärorikt att fråga andra om hjälp. I projekten har kommunerna kontaktat teknikleverantörer och entreprenörer innan besöken och tillsammans genomfört de första besöken. Det går även bra att fråga kommunerna som delaktigt i projekten om råd och erfarenheter.
  • Rätt utrustning underlättar tillsynen, i projekten har kommunerna som besökt markbaserade anläggningar uppskattat rörkamera och även planlaser. De kommuner som besökt minireningsverk har använt sig av fältutrustning för surrogatparametrarna ortofosfat och turbiditet som har varit ett bra komplement till den okulära besiktningen.
Publicerad: 2022-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion