Undersökelse av turbiditet som surrogatparameter

Rapporten behandlar surrogatparametrar som metod för enklare och billigare utsläppskontroll av små avloppsanläggningar.

Sammanfattning av rapporten

Totalfosfor i avloppsvatten består i huvudsak av partikulär fosfor och ortofosfat. Både parametrarna kan mätas i fält.

Studien visar att turbiditet ger god korrelation mot partikulär fosfor, medan mätning av ortofosfat ger en god bild av löst fosfor. Tillsammans ger parametrarna en god bild av om den kemiska fällningen fungerar tillfredsställande.

Publicerad: 2018-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion