Strategier för enskilda avlopp 

Jämförande analys av arbetet i Stockholms läns kustkommuner

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Tyréns AB genomfört en studie av strategier för enskilda avlopp i ett antal kustkommuner i Stockholms län. De kommuner som deltagit i projektet är Norrtälje, Österåker, Nacka, Värmdö, Haninge, Nynäshamn och Södertälje.

Tjänstemän och politiker i de sju kommunerna har medverkat i projektet och bidragit med erfarenheter och synpunkter. Gruppintervjuer har genomförts med sex av kommunerna, och samtliga har deltagit på en workshop där både svårigheter och möjligheter har diskuterats, och där ett antal förslag har vuxit fram.

I flera av kommunerna finns strategier som till stor del bygger på utbyggnad av den kommunala VA-anläggningen. Denna VA-utbyggnadsplan kompletteras sedan i varierande grad med strategier för hantering av enskilda avlopp som inte berörs av den kommunala utbyggnaden.

I två av kommunerna finns strategier som tar sin utgångspunkt i lokala förutsättningar där beslut om en eventuell VA-utbyggnad tas i planläggningen av varje område Skillnaderna mellan kommunernas strategier beror till viss del på kommunernas olika förutsättningar. Det finns också exempel på skillnader i den politiska inriktningen.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion