Innehåll A-Ö

Hitta på sidan

På denna sida heter du allt innehåll från A till Ö som går att finna på Havs- och vattenmyndighetens webbsajt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. A.1.1 Tillförsel av kväve och fosfor
 2. A Balanced Marine Environment, Flourishing Coastal Areas and Archipelagos
 3. Abborre
 4. Abborre - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar
 5. Abborrsjön
 6. Abborrtjärn
 7. Abborrtjärn
 8. About SwAM
 9. About SwAM Ocean
 10. About the Agency
 11. About This Site
 12. About Union VMS
 13. About WaterCoG
 14. Acartia omorii
 15. Acartia tonsa
 16. Actors at the interface between socio-technical and ecological systems: Analytical starting point for identifying mitigation possibilities in the case of on-site sewage systems
 17. Adak
 18. Adelsö Badplats
 19. Administrera befälhavare ombord
 20. Advanced treatment of wastewater
 21. Afrikansk klogroda
 22. Afrikansk vattenpest
 23. Agenda 2030
 24. Agenda 2030 (2016)
 25. Agnasjön, Agnaryds badplats
 26. Agunnarydsjön
 27. Aktionsplan för miljön i Östersjön
 28. Aktsamhetsområde
 29. Aktuella forskningsutlysningar
 30. Aktuella frågor
 31. Aktuellt
 32. Albosjön
 33. Albybadet
 34. Albysjön, Flottsbrobadet
 35. Aldersjön
 36. Alexandria ostenfeldii
 37. Alexandrium leei
 38. Alexandrium margalefii
 39. Alexandrium minutum
 40. Alfredsrobadet
 41. Algblomning
 42. Algblomning i Bottenhavet
 43. Algblomning i Bottenviken
 44. Algblomning i Mälaren
 45. Algblomning i Norra Östersjön
 46. Algblomning i sjöar
 47. Algblomning i Södra Östersjön och Öresund
 48. Algblomning i Vänern
 49. Algblomning i Vättern
 50. Algblomning på svenska västkusten
 51. Algö, Ekebyviksbadet
 52. Alkalinitet i grundvatten
 53. Alkmaria romijni
 54. Alkvettern, Lunnedet
 55. Allgunnen, Björnö
 56. Alligatorblad
 57. Almenäs badplats, Öresjö
 58. Almvik
 59. Almö
 60. Almöns badplats
 61. Alsjön, Åshammar
 62. Alsta
 63. Alternativa specifikationer för T90-trål i Östersjön
 64. Alvik
 65. Ameira divagans
 66. American Lobster
 67. Amerikansk blåkrabba
 68. Amerikansk blåssnäcka
 69. Amerikansk borrmussla
 70. Amerikansk hummer
 71. Amerikansk kammanet
 72. Amerikansk knivmussla
 73. Amerikansk kopparand
 74. Amerikansk posthornssnäcka
 75. Amerikansk skivsnäcka
 76. Amerikansk trågmussla
 77. Amphibalanus amphitrite
 78. Amphibalanus reticulatus
 79. Amphibalanus variegatus
 80. Amundebosjön
 81. Amursömnfisk
 82. Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016)
 83. Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)
 84. Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget
 85. Analysunderlag till FN:s havskonferens
 86. Andersön, Oxmelsviken
 87. Andinskt pampasgräs
 88. Andra bidrag filtrerat på ansvarig
 89. Andra bidrag filtrerat på miljömål
 90. Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö
 91. Andra källor till kunskap
 92. Andra myndigheters officiella statistik
 93. Andra skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken
 94. Anebysjön, Flisby badpl.
 95. Anen
 96. Anfasteröds camping
 97. Angsjöns camping
 98. Animaliska biprodukter (ABP)
 99. Ankarmon, Iggesund
 100. Anläggningens förutsättningar
 101. Anmälan
 102. Anmälan om vattenverksamhet
 103. Anmälan om vägning ombord
 104. Anmälan till den nationella planen
 105. Anmälan till LEVA:s inspirationsdagar 25-26 april 2023
 106. Anmälan till LEVA inspirationsdagar 20-21 juni
 107. Anmälan utbildning
 108. Annebergssjön
 109. Annesjön
 110. Annsjön, Ljusfallshammar
 111. Annullera förhandsanmälan
 112. Anordna möten med verksamhetsutövare och avloppsentreprenörer
 113. Anpassa textstorlek
 114. Anslag till friluftsliv
 115. Ansvar för vatten – vem gör vad?
 116. Ansökan om omprövning och tillstånd
 117. Ansöka om verkställighet
 118. Ansökningsblanketter
 119. Antal och andel personer och hushåll efter boendeform den 31 december 2018
 120. Anten, Gräfsnäs slottspark
 121. Antithamnionella spirographidis
 122. Antithamnionella ternifolia
 123. Antithamnion nipponicum
 124. Anvisningar för grundvattenrör
 125. Användarguide för notaklienten
 126. Användarguide med frågor och svar
 127. Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
 128. Apelviken 1
 129. Apelviken 2
 130. api-menu
 131. Aplungen, Hensgård
 132. Application of marine spatial plans
 133. Arbete i vatten och energiproduktion
 134. Arbetet med EU:s strategi för Östersjön (2011)
 135. Arbetet med fiskereglering i marina skyddade områden
 136. Arbogaån, Villagatsbadet
 137. Arctic Council
 138. Areas of Responsibility
 139. Argentisk vattenpest
 140. Arild, Kallbadhuset
 141. Arkadien
 142. Arken, Vänern
 143. Arkiv- och serviceenheten
 144. Arktiska rådet
 145. Arkösund, Badholmarna
 146. Arkösund, Nordanskogsbadet Camping
 147. Arkösund, Sköldvik
 148. Arter
 149. Arter, regler för fiske och rapportering
 150. Arter och livsmiljöer
 151. Artkoder för rapportering av fångst
 152. Art- och habitatdirektivet
 153. Arvnilstjärns badplats
 154. Aröd
 155. Asasjön, Asa
 156. Asasjön, Grönalund (Tolg)
 157. ASC 2019 - internationell vetenskapskonferens
 158. Ascobans - bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön
 159. Asiatiska ormhuvudfiskar
 160. Asiatisk klynnebändel
 161. Askaken, Lidhult
 162. Askesjön, Bönnäset
 163. Askimsbadet
 164. Asklanda badplats, Öresjö
 165. Asp
 166. Aspa badplats, Vättern
 167. Aspasjön
 168. Aspen
 169. Aspen
 170. Asperö
 171. Asphyttan
 172. Assjön
 173. Atlantstör och europeisk stör
 174. Attefallshus
 175. Att ta fram planförslag
 176. Auktoriserade delgivningsföretag
 177. Australisk kalkrörsmask
 178. Austrominius modestus
 179. Ava Havsbad
 180. Avaträsk badplats
 181. Avdelningen för administration
 182. Avdelningen för digitalisering
 183. Avdelningen för fiskerikontroll
 184. Avdelningen för havsförvaltning
 185. Avdelningen för miljöanalys
 186. Avdelningen för vattenresursförvaltning
 187. Avdelningschefer
 188. Avfall Sveriges utvecklingssatsning
 189. Avgifter för tillsyn
 190. Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter
 191. Avlopp
 192. Avlopp och dricksvatten
 193. Avloppshantering på Hamburgö
 194. Avloppsjuridik i översikt
 195. Avrinningsområden i Halland
 196. Avrinningsområden på Orust
 197. Avräkningsnota
 198. Avslutade regeringsuppdrag
 199. Avsluta prenumeration
 200. Avsluta ärendet
 201. Avstå vatten till den allmänna vattenförsörjningen vid vattenbrist
 202. Avstämning i tidigt skede
 203. Axamobadet
 204. Axishjort