Innehåll A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. A.1.1 Tillförsel av kväve och fosfor
 2. A Balanced Marine Environment, Flourishing Coastal Areas and Archipelagos
 3. Abborre
 4. Abborre - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar
 5. About SwAM
 6. About SwAM Ocean
 7. About the Agency
 8. About This Site
 9. About Union VMS
 10. About WaterCoG
 11. Acartia omorii
 12. Acartia tonsa
 13. Advanced treatment of wastewater
 14. Afrikansk klogroda
 15. Afrikansk vattenpest
 16. Agenda 2030
 17. Agenda 2030 (2016)
 18. Aktionsplan för miljön i Östersjön
 19. Aktsamhetsområde
 20. Aktuella forskningsutlysningar
 21. Aktuella frågor
 22. Aktuellt
 23. Alexandria ostenfeldii
 24. Alexandrium leei
 25. Alexandrium margalefii
 26. Alexandrium minutum
 27. Algblomning
 28. Algblomning i Bottenhavet
 29. Algblomning i Bottenviken
 30. Algblomning i Mälaren
 31. Algblomning i Norra Östersjön
 32. Algblomning i sjöar
 33. Algblomning i Södra Östersjön och Öresund
 34. Algblomning i Vänern
 35. Algblomning i Vättern
 36. Algblomning på svenska västkusten
 37. Alkalinitet i grundvatten
 38. Alkmaria romijni
 39. Alligatorblad
 40. Alternativa specifikationer för T90-trål i Östersjön
 41. Ameira divagans
 42. American Lobster
 43. Amerikansk blåkrabba
 44. Amerikansk blåssnäcka
 45. Amerikansk borrmussla
 46. Amerikansk hummer
 47. Amerikansk kammanet
 48. Amerikansk knivmussla
 49. Amerikansk kopparand
 50. Amerikansk posthornssnäcka
 51. Amerikansk skivsnäcka
 52. Amerikansk trågmussla
 53. Amphibalanus amphitrite
 54. Amphibalanus reticulatus
 55. Amphibalanus variegatus
 56. Amursömnfisk
 57. Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016)
 58. Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)
 59. Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget
 60. Analysunderlag till FN:s havskonferens
 61. Andinskt pampasgräs
 62. Andra bidrag filtrerat på ansvarig
 63. Andra bidrag filtrerat på miljömål
 64. Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö
 65. Andra källor till kunskap
 66. Andra myndigheters officiella statistik
 67. Andra skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken
 68. Animaliska biprodukter (ABP)
 69. Anläggningens förutsättningar
 70. Anmälan
 71. Anmälan om vattenverksamhet
 72. Anmälan om vägning ombord
 73. Anmälan till den nationella planen
 74. Anmälan till digitalt möte om regional ekosystembaserad havsförvaltning
 75. Anmälan till LEVA inspirationsdagar 20-21 juni
 76. Anmälan till workshop 4-5 maj 2022
 77. Anmäl positioner för fasta fällor
 78. Annullera förhandsanmälan
 79. Anpassa textstorlek
 80. Anslag, bidrag och utlysningar
 81. Anslagsråd
 82. Anslag till friluftsliv
 83. Ansvar för vatten – vem gör vad?
 84. Ansökan om omprövning och tillstånd
 85. Ansökningsblanketter
 86. Antal och andel personer och hushåll efter boendeform den 31 december 2018
 87. Antithamnionella spirographidis
 88. Antithamnionella ternifolia
 89. Antithamnion nipponicum
 90. Anvisningar för grundvattenrör
 91. Användarguide med frågor och svar
 92. Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
 93. api-menu
 94. Application of marine spatial plans
 95. Arbete i vatten och energiproduktion
 96. Arbetet med EU:s strategi för Östersjön (2011)
 97. Arctic Council
 98. Areas of Responsibility
 99. Argentisk vattenpest
 100. Arkiv- och serviceenheten
 101. Arktiska rådet
 102. Arter
 103. Arter, regler för fiske och rapportering
 104. Arter och livsmiljöer
 105. Artkoder för rapportering av fångst
 106. Art- och habitatdirektivet
 107. ASC 2019 - internationell vetenskapskonferens
 108. Ascobans - bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön
 109. Asiatiska ormhuvudfiskar
 110. Asiatisk klynnebändel
 111. Asp
 112. Atlantisk och europeisk stör
 113. Attefallshus
 114. Att ta fram planförslag
 115. Australisk kalkrörsmask
 116. Austrominius modestus
 117. Avdelningen för administration
 118. Avdelningen för digitalisering
 119. Avdelningen för fiskerikontroll
 120. Avdelningen för havsförvaltning
 121. Avdelningen för miljöanalys
 122. Avdelningen för vattenförvaltning
 123. Avdelningschefer
 124. Avfall Sveriges utvecklingssatsning
 125. Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter
 126. Avlopp
 127. Avlopp och dricksvatten
 128. Avloppshantering på Hamburgö
 129. Avloppsjuridik i översikt
 130. Avrinningsområden i Halland
 131. Avrinningsområden på Orust
 132. Avräkningsnota
 133. Avslutade regeringsuppdrag
 134. Avstå vatten till den allmänna vattenförsörjningen vid vattenbrist
 135. Avstämning i tidigt skede
 136. Axishjort