Argentisk vattenpest | Elodea callitrichoides

Argentisk vattenpest är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Elodea callitrichoides
  • Svenskt namn: argentisk vattenpest
  • Organism: växter
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Sydamerika
  • Första fynd i Sverige: oklart (första fynd i Europa: 1958)
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Argentisk vattenpest i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion