Hitta på sidan

Yttrande om ansökan för tillstånd till utbyggnation av vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig angående sökandens synpunkter gällande villkor för fiskpassager och flöde i naturfåra, i samband med ansökan om tillstånd till Bergqvara nya vattenkraftverk.

Myndigheten understryker att ett utbyggnadsförbud enligt 4 kap 6 § miljöbalken råder och att det är viktigt att ta till sig forskarnas senaste rön gällande bästa möjliga teknik för vattenkraften.

Läs hela yttrandet

Publicerad: 2017-04-03
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion