Hitta på sidan

Yttrande i mål om tillstånd till vattentoalett med sluten tank
på fastigheten i Norrtälje kommun

Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över handlingarna i målet och myndighetens inställning till begränsningen att bara tillåta vattentoaletter där den genomsnittliga spolvattenmängden underskrider en liter per spolning samt Mark- och miljödomstolens definition av snålspolande respektive extremt snålspolande toalett.

Havs- och vattenmyndigheten anser att det i enlighet med hushållningsprincipen i 2 kap 5 § miljöbalken generellt sett är skäligt att kräva att de nya toaletter som ansluts till slutna tankar är extremt snålspolande eftersom det medför färre antal transporter, underlättar hanteringen av avloppsfraktionerna samt minskar vattenförbrukningen utan anmärkningsvärt högre kostnad jämfört med en vanlig snålspolande toalett.

Läs hela yttrandet här Pdf, 226.6 kB..

Publicerad: 2019-04-30
Sidansvarig: Webbredaktion