Hitta på sidan

Yttrande över vatten­myndighetens förslag till förvaltnings­plan, miljökvalitets­normer, åtgärds­program och miljökonsekvens­beskrivning

Havs- och vattenmyndigheten lämnar synpunkter för att komplettera och utveckla förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram i enlighet med vattenförvaltnings­förordningen och inför rapportering till EU-kommissionen.

Då upplägget i dokumenten i stort sett är identiska för de fem
vattendistrikten lämnar Havs- och vattenmyndigheten ett samlat yttrande.

Havs- och vattenmyndighetens yttrande Pdf, 345.6 kB..

Publicerad: 2015-04-30
Sidansvarig: Webbredaktion