Yttranden 18 januari 2024

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i förslaget till nya föreskrifter om producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen.

Publicerad: 2024-01-18
Sidansvarig: Webbredaktion