Hitta på sidan

Yttrande över En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss)

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig om En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss) Ju2018/01005/L4.

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i utkastet till lagrådsremiss, men anser att vissa frågor behöver belysas ytterligare.

Läs hela remissyttrandet här. Pdf, 293 kB.

Publicerad: 2018-04-09
Sidansvarig: Webbredaktion