Hitta på sidan

Yttrande över remisser angående vindkraft och undervattenskablar på Södra Midsjöbanken

Havs- och vattenmyndigheten svarar samlat på remiss om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av vindkraftspark på Södra Midsjöbanken och remiss om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln att lägga ut undervattenskablar i samma område.

Myndigheten har följande huvudsakliga inställning till de frågor som lyfts genom de två remisserna:

  1. Anläggandet och utformningen av vindkraftsanläggningen har anpassats på ett sätt som enligt Havs- och vattenmyndigheten möjliggör tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Ytterligare skyddsvillkor i enlighet med vad som framförs nedan under rubriken Vindkraftsanläggningen bör dock föreskrivas. Särskilt viktigt är att inget impulsivt buller tillåts inom perioden 1 juni – 1 september och att sådana åtgärder under övrig tid endast får ske efter godkännande av tillsynsmyndigheten.
  2. Prövning enligt Natura 2000 bestämmelserna behöver ske. Anläggningen planeras utanför Natura 2000 området men det föreligger risk att verksamheten på ett betydande sätt påverkar bevarandevärdena sjöfågel och tumlare i det skyddade området.
  3. Tillstånd till utläggning av kablar inom det angivna området kan lämnas under förutsättning att hänsyn tas till myndighetens synpunkt vad gäller anpassning av tiden för utförande. Som villkor bör föreskrivas att inga anläggningsarbeten får ske under perioden 1 juni – 15 juli.

Läs hela yttrandet. Pdf, 140.4 kB.

Publicerad: 2017-12-22
Uppdaterad: 2018-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion