Hitta på sidan

Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Havs- och vattenmyndigheten främjar landsbygden och landsbygdsutvecklingen på flera sätt, då bra vattenmiljöer stärker landsbygdens attraktionskraft och ger förutsättningar för en hållbar näringslivsutveckling på landsbygden.

Havs- och vattenmyndigheten avstyrker landsbygdskommitténs förslag om särreglering för landsbygden av riksintressen och strandskyddet enligt miljöbalken. Myndigheten kan tillstyrka kommitténs förslag om en översyn av VA-lagstiftningen om det avser hur man kan effektivisera ansvars- och finansieringsfrågorna för att åstadkomma bra vatten- och avloppslösningar.

Havs- och vattenmyndighetens yttrande avgränsar sig till myndighetens ansvarsområde för havs- och vattenmiljön och avstår ifrån att lämna synpunkter på landsbygdskommitténs övriga förslag

Läs hela yttrandet

Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Pdf, 234.7 kB.

Publicerad: 2017-03-23
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion