Hitta på sidan

Yttrande över remiss gällande förslag till vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner

HaV tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i remiss gällande förslag till vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner.

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner. Förslaget är viktigt för att få en samsyn och förhindrandet av personliga tolkningar. Kommer den minska utsläppen av plaster i tillräcklig omfattning beror på hur användarvänlig vägledningen blir.

Punkt 9 under Tillsyn står det att Naturvårdsverket rekommendation att alla verksamhetsutövare ska ta fram en plan för att minska miljöpåverkan för anläggningen. Naturvårdsverket skulle kunna vara mer aktiv i vägledningen genom att vara behjälplig med en manual för verksamhetsutövarna gällande plan att minska miljöpåverkan. Allt för att underlätta och komma med rekommendationer över bästa teknik för att minska miljöpåverkan från anläggningen.

Läs hela yttrandet här. Pdf, 25.2 kB.

Publicerad: 2017-12-14
Granskad: 2018-06-14
Sidansvarig: Webbredaktion