Hitta på sidan

Yttrande om remiss av Ds2017:5, N2017/01869/RS – Effektivare
sanktioner i livsmedelskedjan med mera.

Vi håller till stor del med om de förslag som lämnas i remissen, bland annat förslagen om förändrade straffsatser för brott mot livsmedelslagen.

I remissen finns ett förslag om att straffavgiften ska höjas när någon inte upphör med en överträdelse. Vi tycker att det förslaget ska ses över och formuleras på annat sätt. Det ska inte finnas möjlighet att tolka paragrafen som att det går att utdela flera straff för en och samma gärning.

Läs hela yttrandet

Yttrande om remiss av Ds2017:5, N2017/01869/RS Pdf, 135.9 kB.

Publicerad: 2017-06-08
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion