Hitta på sidan

Yttrande över överklagande av Länsstyrelsen i Örebro läns beslut, angående föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning i Hällefors kommun, målnummer M 597-17

Vi anser att det inte framkommit uppgifter som visar att det finns skäl att ställa krav på reduktion av kväve från den aktuella anläggningen. Generellt kan sägas att om krav på kvävereduktion ska ställas på små avloppsanläggningar bör det vara väl miljömässigt motiverat eftersom det är kostsamt och tekniskt komplicerat att införa kvävereduktion i sådana
anläggningar. Havs- och vattenmyndigheten tar inte ställning till de andra
kraven i föreläggandet om att åtgärda den bristfälliga avloppsanläggningen eller tidpunkten för att genomföra åtgärderna.

Publicerad: 2017-05-02
Uppdaterad: 2018-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion