Hitta på sidan

Yttrande över årlig rapportering för enskilt avlopp

Havs- och vattenmyndigheten har förelagts att yttra sig över hur ett årligt återkommande föreläggande förhåller sig till skyldigheten att inlämna miljörapport till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 20 § miljöbalken.

Havs- och vattenmyndigheten anser att det behöver finnas ett skäl i det enskilda fallet för att löpande begära in uppgifter om egenkontrollen. Myndigheten anser att det är rimligt och effektivt att begära redovisning av resultatet av utförd egenkontroll de första åren som avloppsanläggningen är i drift för att tillsynsmyndigheten ska kunna skapa sig en uppfattning om avloppsanläggningens funktion och hur den sköts och därmed bedöma risken för att olägenhet ska uppstå på grund av bristande skötsel. Om riskerna för olägenhet för människors hälsa och/ eller miljö bedöms som stora så anser Havs- och vattenmyndigheten att det är motiverat att löpande kräva in resultatet av utförd egenkontroll från fastighetsägaren.

Läs hela yttrandet här Pdf, 133.9 kB..

Publicerad: 2018-12-05
Sidansvarig: Webbredaktion