Hitta på sidan

Yttrande över Statskontorets utredning SOU 2017:9 "Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan"

Havs- och vattenmyndigheten delar utredningens bedömning att kontrollmyndigheterna behöver bli större och färre och tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen.

HaV påtalar även vikten av en samlad bedömning angående:

  • Livsmedelsverkets regeringsuppdrag 2016/01598 – Ett stärkt kontrollsystem för fet fisk från Östersjön
  • Miljötillsynsutredningens betänkande SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet, innan beslut om alternativa organisationsmodeller genomförs.

Läs hela yttrandet här Pdf, 70.8 kB.

Publicerad: 2018-02-14
Uppdaterad: 2018-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion