Yttranden 18 januari 2021

Hitta på sidan

Yttrande om Naturvårdsverkets hemställan avseende myggbekämpning i Forshaga kommuns översvämningsmarker

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker Naturvårdsverkets förslag.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

Myndigheten har tagit del av Naturvårdsverkets hemställan avseende myggbekämpning i Forshaga kommuns översvämningsmarker och har inget att erinra mot den bedömning verket gjort. Myndigheten lämnar här följande yttrande.

Läs hela remissyttrandet här. Pdf, 229.2 kB.

Publicerad: 2021-01-18
Sidansvarig: Webbredaktion