Yttranden 25 mars 2022

Hitta på sidan

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Havs- och vattenmyndigheten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter för kommande Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram med Statens jordbruksverks dnr 3.3.16–03903/2021.

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak Jordbruksverkets förslag. De områden som inte berör HaV:s verksamhetsområde har inte tagits med i bedömningen.

Dokument

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet Pdf, 162.3 kB.

Publicerad: 2022-03-25
Sidansvarig: Webbredaktion