Yttranden 27 oktober 2020

Hitta på sidan

Yttrande över remiss om Handläggarstöd med riktlinjer för utsläpp från anmälningspliktiga avloppsreningsverk 200-2000 pe

Havs- och vattenmyndigheten har lämnat synpunkter på en remiss från Miljösamverkan Jönköping om Handläggarstöd med riktlinjer för utsläpp från anmälningspliktiga avloppsreningsverk 200-2000 pe.

Publicerad: 2020-10-27
Sidansvarig: Webbredaktion