Hitta på sidan

Yttrande gällande remiss av Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) avstyrker förslaget att ett krav ställs på de producenter som tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter eller andra användare, om att ta ut ett lägsta pris om 5 kr per plastbärkasse. HaV bedömer att kravet är otillräckligt och att det är olämpligt utformat.

Vi anser att kravet ska utformas som en avgift där intäkterna används till tillsyn och åtgärder för att minska förekomst och effekter av plastbärkassar i miljön. Vi anser inte att det överensstämmer med principen om att förorenaren ska betala att föreslå en modell som markant bidrar till att öka detaljhandelns vinstmarginal.

Utifrån den styrmedelsanalys som presenteras anser HaV att det inte går att bedöma om ett lägsta pris på 5 kr är tillräckligt för att åstadkomma en önskvärd minskning av plastbärkassar. Vidare anser HaV att ett framtida förbud mot plastbärkassar närmre bör utreds.

Läs hela yttrandet

Yttrande gällande remiss av Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m. Pdf, 228.5 kB.

Publicerad: 2016-09-19
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion