Yttrande gällande förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i Kemikalieinspektionens rapport till regeringen gällande reglering av användningen av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum.

I det här yttrandet instämmer vi i att ett förbud mot användning av
fluorbaserade brandsläckningsskum inte är ett i dagsläget genomförbart alternativ.

Vi anser dock att vissa ytterligare krav behöver införas för det alternativ som föreslås, användningsbegränsning med vissa undantag. Dessa krav behövs för att undvika oönskade effekter på miljön och för att undvika att kostnaden för användningen av fluorbaserat skum överförs till andra samhällssektorer.

Läs hela yttrandet

Yttrandet gällande högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum. Pdf, 128.8 kB.

Publicerad: 2016-04-12
Uppdaterad: 2018-07-02
Sidansvarig: Webbredaktion