Yttranden 10 november 2020

Hitta på sidan

Yttrande över ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2021

Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över Naturvårdsverkets remiss NV-07488-20. Myndigheten lämnar här följande yttrande.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

HaV lämnar följande synpunkter:

  • Sedan 2010 har översvämningsmyggen i området ökat kraftigt. Det är angeläget att från Naturvårdsverkets sida verka för att denna förändring utreds.
  • Om ansökan beviljas bör beslutet förenas med villkor att företaget ska genomföra egenkontrollarbete för bekämpningsområdet i Forshaga kommun.
  • Om möjligt önskar vi att Naturvårdsverket beaktar resultaten från Formas översikt om effekterna av myggbekämpning med Bti på ekosystemen i ärendets fortsatta handläggning

Läs motiveringen och hela yttrandet här. Pdf, 424.7 kB.

Publicerad: 2020-11-10
Sidansvarig: Webbredaktion