Hitta på sidan

Yttrande över förslag om frivilliga avsättningar – förslag på system för uppföljning av geografiskt läge, varaktighet och naturvårdskvalitet

Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över Skogsstyrelsens förslag om frivilliga avsättningar – förslag på system för uppföljning av geografiskt läge, varaktighet och naturvårdskvalitet.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

Havs- och vattenmyndigheten avstår att komma med synpunkter på de framlagda förslagen.

Remissens diarienummer: 2020/1919

Publicerad: 2020-08-26
Sidansvarig: Webbredaktion