Yttranden 26 november 2020

Hitta på sidan

Yttrande över remiss om skatt på engångsartiklar 

Havs- och vattenmyndigheten har lämnat synpunkter på SOU 2020:48 Skatt på engångsartiklar.

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten är positiv till förslaget om en skatt på engångsartiklar i form av muggar och livsmedelsbehållare som framför allt används inom matservering.

Havs- och vattenmyndigheten är positiv till att utredningen för närvarande inte föreslår en skatt på engångsartiklar i form av förpackningar för godis, glass och snacks. Myndigheten anser även som utredningen att det inom två år bör bli aktuellt att ompröva frågan om ytterligare styrmedel.

Havs- och vattenmyndigheten är även positiv till förslaget att straffbestämmelserna för nedskräpning bör ses över, och att det därvid särskilt bör övervägas om undantaget för ringa nedskräpningsförseelse ska slopas, alternativt om avkriminalisering och sanktionsväxling ska ske för nedskräpningsförseelse.

Havs- och vattenmyndighetens synpunkter på remissen Pdf, 180 kB.

Publicerad: 2020-11-26
Sidansvarig: Webbredaktion