Hitta på sidan

Yttrande gällande EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter.

HaV välkomnar en handlingsplan som kan förbättra arbetet för att förhindra olaglig handel med vilda djur och växter.

HaV har i dag ett relativt litet ansvar för artskyddsbrottsligheten och den nationella efterlevnaden av Citeskonventionens krav då vårt bemyndigande enligt artskyddsförordningen är begränsat och förhållandevis få frågor rör akvatiska arter. HaV välkomnar en handlingsplan som kan förbättra arbetet för att förhindra olaglig handel med vilda djur och växter.

Läs hela yttrandet

Yttrande gällande EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter. Pdf, 1.4 MB.

Publicerad: 2016-09-19
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion