Yttranden 25 augusti 2021

Hitta på sidan

Yttrande om förslag till nya föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak Jordbruksverkets förslag. De områden som inte berör HaV:s verksamhetsområde har inte tagits med i bedömningen.

Havs- och vattenmyndigheten har i ett tidigt samråd lämnat synpunkter som till viss del har beaktats i den nu aktuella remissen. Alla synpunkter har dock inte beaktats varför några av de tidigare lämnade synpunkterna står kvar.

Publicerad: 2021-08-25
Sidansvarig: Webbredaktion