Hitta på sidan

Yttrande över remiss av redovisningen från Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket av regeringsuppdrag
på förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott

HaV välkomnar förslaget om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott, både de som syftar till att förebygga brott och de åtgärder som syftar till att stärka och samordna berörda myndigheters arbete mot artskyddsbrott som bedöms vara i linje med EU:s handlingsplan mot illegal handel och ett bidrag till de mål som fastställdes i 2030-agendan för hållbar utveckling.

HaV avser att bidra i arbetet för de föreslagna förstärkta åtgärder som berör myndigheten, bland annat genom nationell samverkan, höjning av kunskapsnivån på olika nivåer, informera allmänheten och samverka i framtagandet av rutiner för artbestämning och i arbetet med ett effektivare informationsflöde.

Publicerad: 2016-09-19
Uppdaterad: 2018-05-28
Sidansvarig: Webbredaktion