Hitta på sidan

Yttrande över utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter

Havs- och vattenmyndigheten är positiv till förslaget att det införs förarbevis för vattenfarkoster, för att därmed uppnå ett säkrare och mer miljöanpassat båtliv. Detta, anser HaV, borde gälla både vattenskoter och snabbgående fritidsbåtar.

I januari 2016 presenterade Näringsdepartementet ett förslag till lag om krav på obligatoriskt förarbevis för vattenskoter. Den som klarat ett obligatoriskt kunskapsprov med godkänt resultat ska vara berättigad att ansöka om ett förarbevis hos Transportstyrelsen. Förslaget har varit ute på bred remiss till flera myndigheter, kommuner och domstolar. HaV har nu lämnat vårt yttrande till Näringsdepartementet.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

HaV menar att det är viktigt att få en teknikneutral lagstiftning som inte riskerar att bli omodern efter några år, eller uppmanar till att kringgå lagstiftningen i utformningen av fritidsbåtar.

- Vi menar att definitionen av vattenskoter är alltför snävt utformad i förhållande till den teknikutveckling som sker. Den kan kringgås till exempel genom att vattenskotern förlängs till mer än fyra meter, säger Lennart Sorby.

HaV anser också att det ska finnas en åldersgräns på 16 år för förarbevis, till skillnad mot utredningen som föreslår 15 år som gräns. Därmed införs enhetliga regler jämförbara med andra liknande typer av förarbevis (fyrhjulingar, snöskotrar, terrängfordon, lätt motorcykel, vissa mopeder).

Publicerad: 2016-03-29
Uppdaterad: 2018-05-28
Sidansvarig: Webbredaktion