Hitta på sidan

Yttrande över remiss av förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i remiss av förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar.

Havs- och vattenmyndigheten har inga övriga synpunkter i ärendet.

Beslut om detta yttrande har fattats av biträdande generaldirektören Johan Löwenadler Davidsson efter föredragning av utredaren Lisa Bredahl Nerdal. I den slutliga handläggningen av ärendet har även utredaren Charlotta Stadig deltagit.

Yttrandet som pdf hittar du här. Pdf, 23.3 kB.

Publicerad: 2018-07-09
Sidansvarig: Webbredaktion