Hitta på sidan

Yttrande angående fråga om minimitappning vid Gideåbacka
kraftverk i Gideälven

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig angående Gidekrafts prövotidsredovisning beträffande minimitappning med mera vid Gideåbacka vattenkraftverk i Gideälven.

Gideåbacka är det nedersta vattenkraftverket i Gideälven och den ursprungliga älvfåran (naturfåran) med dess forsmiljöer är drygt en kilometer lång. Myndigheten yrkar att en tappning motsvarande medellågvattenföring (naturlig) fastställs provisoriskt för naturfåran, för att undvika skada på de riksintressanta naturvärdena och återskapa goda förutsättningar för flodpärlmusslorna, flodnejonögat, laxen, havsöringen, harren och siken i området. Med hänsyn till komplexiteten i vattenregleringssystemet så yrkar samtidigt myndigheten på förlängd prövotid som innefattar ett antal fördjupade utredningar. 

Läs hela yttrandet här Pdf, 195.7 kB.

Publicerad: 2017-12-20
Uppdaterad: 2018-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion