Hitta på sidan

Yttrande gällande ratificeringen av Minamatakonventionen om kvicksilver

Vi har av miljö- och energidepartementet blivit inbjuden att kommentera EU-kommissionens förslag till genomförande
med anledning av EU:s ratificering av Minamatakonventionen om kvicksilver.

Vi anser att en svensk ståndpunkt bör vara att de bestämmelser som införs genom förordningen utgör minimikrav, och att det annars står i strid med de bestämmelser som anges i vattendirektivet. Kemisk ytvattenstatus är sänkt i hela landet med avseende på kvicksilver, och gruppen hör enligt direktivet till de föreningar för vilka utsläppen helt ska fasas ut.

Vi håller med om regeringens inställning att kommissionens förslag på genomförande av bestämmelserna i Minamatakonventionen, genom förslag till ny förordning, inte är tillräckligt ambitiöst.

Vi finner det dessutom angeläget att kommissionen undersöker möjligheten att etablera strikta minimikrav för utsläpp från kolkraftverk på europeisk nivå, och att i de internationella förhandlingarna ha en restriktiv hållning när det gäller utsläpp av kvicksilver från dessa, för Sverige, betydande källor.

Det är av särskild vikt att begränsa utsläppen av elementärt kvicksilver, eftersom denna form har en lång uppehållstid i atmosfären och således kan spridas långa sträckor.

Läs hela yttrandet

Yttrande gällande ratificeringen av Minamatakonventionen om kvicksilver Pdf, 48.7 kB.

Publicerad: 2016-04-25
Uppdaterad: 2018-11-12
Sidansvarig: Webbredaktion