Hitta på sidan

Yttrande över förslag till bestämmelser i förordning för genomförande av Nagoyaprotokollet i svensk rätt

HaV tillstyrker de förslag som lämnas.

Havs- och vattenmyndigheten har fått en remiss från miljö- och energidepartementet som avser förordningsförändringar som är en del av Sveriges genomförande av Nagoyaprotokollet.

Remissen innehåller:

  1. en ny förordning om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser
  2. förordning om ändring av förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  3. förordning om ändring av miljötillsynsförordningen (2011:13)
  4. förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
  5. förordning om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.
Publicerad: 2016-06-23
Uppdaterad: 2018-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion