Yttranden 11 mars 2021

Hitta på sidan

Yttrande över promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tillstyrker de lämnade förslagen.

Havs- och vattenmyndighetens yttrande

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. Förslagen är ambitiösa och förväntas få en stor positiv inverkan på den marina miljön. Detta genom minskade skador på det marina djurlivet från nedskräpning, men även genom att mängden mikroplast i vattenmiljön minskar.

Marint skräp är en gränsöverskridande belastning som drabbar delar av svenska västkusten svårt. Införlivandet av engångsplastdirektivet innebär att åtgärder i ett medlemsland också får positiv inverkan på andra länder. Genom krav på producentansvar, avgifter och märkning skapas också en medvetenhet hos producenter och konsumenter. Därutöver förväntas kraven på minskad användning av engångsplast, ökad materialåtervinning och ökad användning av återvunnen råvara bidra till en minskad klimatpåverkan och bidra till en mer cirkulär ekonomi inom EU.

Läs hela remissytrandet Pdf, 259.5 kB..

Publicerad: 2021-03-11
Sidansvarig: Webbredaktion