Hitta på sidan

Yttrande över uppföljning och utvärdering av det nationella klimatanpassningsarbetet

Vi förespråkar att främja klimatanpassning på ett strategiskt sätt genom att använda befintliga verktyg som finansiering av åtgärder. Det behövs också en långsiktig miljöövervakning eftersom det är viktigt att detektera och särskilja effekter som leder till klimatförändringar.

Välmående och motståndskraftiga ekosystem har en viktig roll i klimatanpassningsarbetet. Arbete med hållbar utveckling och förbättring av vattenstatus i hav, sjöar och vattendrag ingår i begreppet klimatanpassning och bidrar till ökad motståndskraft och minskad risk för allvarliga konsekvenser i systemen.

Klimatanpassning för sjöar och vattendrag

Idag är det ofta mänskliga aktiviteter som förändrar vattnets flödeshastighet i vattendrag och vattennivåer i sjöar. Det finns ett högt exploateringstryck på svämplan i form av ökad bebyggelse och anläggningar längs vatten. Här är det viktigt att tänka på naturliga lösningar, till exempel kan restaurering av våtmarker bidra till minskad översvämning.

Läs hela yttrandet

Yttrande över regeringsuppdraget Uppföljning och utvärdering av det nationella klimatanpassningsarbetet Pdf, 205.5 kB.

Publicerad: 2016-12-02
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion