Hitta på sidan

Yttrande om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Yttrande över remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker förslaget till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Remissyttrandet inriktar sig på förslaget om utökat producentansvar för fiskeredskap, då HaV ansvarar för de marina källorna till nedskräpning. HaV har i denna del synpunkter gällande materialet i promemorian och anser att vissa frågor behöver förtydligas samt belysas ytterligare.

Läs hela remissyttrandet Pdf, 41.8 kB.

Publicerad: 2018-08-30
Sidansvarig: Webbredaktion