Hitta på sidan

Yttrande över promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

HaV är positiva till förslaget om att vattenkraftverk som saknar tillstånd enligt miljöbalken ska prövas för att få moderna miljövillkor och att vattenkraftverk med äldre tillstånd ska omprövas för samma ändamål.

Havs- och vattenmyndigheten är också positiv till att få ansvaret för att samordna arbetet med den nationella planen tillsammans med de andra utpekade myndigheterna.

Läs hela yttrandet här. Pdf, 3.7 MB.

Publicerad: 2017-10-03
Uppdaterad: 2018-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion