Yttranden 2 november 2022

Hitta på sidan

Yttrande över förslag på miljökvalitetsnormer för Gullspångsälven

Vattenmyndigheten i Västerhavet och Länsstyrelserna i Örebro respektive Västra Götalands län har utfört ett omfattande arbete med att ta fram förslag på miljökvalitetsnormer i 67 ytvattenförekomster i prövningsgrupperna Gullspångsälven nedre, respektive Lungälven och Bjurbäcksälven.

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att Vattenmyndigheten har flyttat fram kunskapsläget vad gäller förutsättningarna vid fastställandet av miljökvalitetsnormer.

Det gäller framförallt hanteringen av särskilda krav till följd av skydd i Natura 2000 områden men även analyser och redovisningar av åtgärdskostnader i relation till den miljönytta som uppfyllande av miljökvalitetsnormerna förväntas ge. Detta leder till ökad transparens och en bättre förståelse för hur miljökvalitetsnormerna fastställts.

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar även att de nu föreslagna miljökvalitetsnormerna kommer att leda till produktionsförluster som överstiger HARO-värdet för Göta älv.

Vattenmyndigheten anger att produktionsförlusterna framförallt uppstår på grund av åtgärder som behövs för att uppfylla den del av miljökvalitetsnormen som utgörs av parametrarna för kvalitetsfaktorn hydrologisk regim och de särskilda krav som uppstår från bevarandemålen för Gullspångslaxen.

Dokument

Läs hela yttrandet här. Pdf, 383.6 kB.

Publicerad: 2022-11-02
Uppdaterad: 2022-11-30
Sidansvarig: Webbredaktion