Hitta på sidan

Yttrande om EU-kommissionens förslag till meddelande om cirkulär ekonomi

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som rör marint skräp, återanvändning av vatten och näringsämnen från organiskt avfall.

Havs- och vattenmyndighetens inställning

Förslag som rör marint skräp

Vi är positiva till att kommissionen presenterar initiativ kring produktdesign, konsumtion, förbättrad avfallshantering och ökad återvinning då alla dessa delar kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp.

​Förslag som rör återanvändning av vatten

Vi ser positivt på att frågan om vattenbrist åtminstone i korthet tas upp i handlingsplanen. Vattenbrist bedöms dock inte vara ett utbrett problem i Sverige idag. På sikt kan bland annat klimatförändringar komma att förändra den situationen.

​Förslag som rör återanvändning av näringsämnen från organiskt avfall

Vi tillstyrker att kommissionen ska föreslå reviderade regler om gödsel för att främja handel och användning av organiska och avfallsbaserade gödselmedelsprodukter inom unionen. Målsättningen att mer växtnäring ska cirkuleras är god, eftersom vi dels kan utnyttja den ändliga resursen fosfor bättre, dels kan undvika onödig övergödning.

Läs hela yttrandet om cirkulär ekonomi. Pdf, 740.4 kB.

Publicerad: 2016-02-16
Sidansvarig: Webbredaktion