Hitta på sidan

Yttrande över remiss om mikroplast i kosmetika

Yttrande över Kemikalieinspektionens redovisning av Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter- rapport från ett regeringsuppdrag

Havs- och vattenmyndighetens inställning

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian från Kemikalieinspektionen.

Läs yttrandet här. Pdf, 24.3 kB.

Publicerad: 2018-07-09
Sidansvarig: Webbredaktion