Yttrande över aktbilaga 443 i mål 108-99

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig angående vilka villkor som ska gälla för Sikfors vattenkraftverk i nationalälven Piteälven.

Vi har bemött ett antal synpunkter från verksamhetsutövaren, som är Skelleftekraft. Vi anser att nationalälvens naturvärden kräver särskild hänsyn i form av väl fungerande fiskpassager för både upp- och nedströmsvandring och att Sikforsen åter blir en ekologiskt fungerande fors så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Läs hela yttrandet

Yttrande om fiskpassage och vattenhushållning vid Sikfors vattenkraftverkPDF

Publicerad: 2017-06-30
Uppdaterad: 2018-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion