Hitta på sidan

Yttrande över ansökan om tillstånd till nytt vattenkraftverk i Suseån, Falkenbergs kommun

HaV har yttrat sig angående ansökan om tillstånd till Berte nya vattenkraftverk i Suseån, särskilt angående behov av komplettering av ansökan. 

Myndigheten belyser vikten av att inte avgränsa miljökonsekvensbeskrivningen till endast den vattenförekomst som kraftverket ska ligga i. Även påverkan på övriga vattenförekomster som berörs av fiskpassagemöjligheter och vattenreglering bör beskrivas. Myndigheten understryker också vikten av att på ett systematiskt sätt beskriva påverkan på respektive hydromorfologisk och biologisk kvalitetsfaktor, samt på berörda habitat och arter som är utpekade för uppströms liggande Natura 2000-område.

Läs hela yttrandet här Pdf, 131.4 kB.

Publicerad: 2017-11-02
Uppdaterad: 2018-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion